Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM)

Biogas som en dynamo i cirkulær økonomi


Dato og tid

Torsdag d. 8. juni 2017 kl. 11:00 til Fredag d. 9. juni 2017 kl. 12:30

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 1. juni 2017 kl. 23:55

Sted

Samsø Energiakademi , Standengen 1 , 8305 Samsø Samsø Energiakademi
Standengen 1
8305 Samsø

Arrangør

Dansk Biogasnetværk, INBIOM, Samsø Kommune og Samsø Energiakademi
Tlf: Kontakt Knud Tybirk - 25208810
aukt@samsoe.dk

Workshop på Samsø energi Akademi: 8-9. juni 2017 - Som en del af Bæredygtighedsfestival på Samsø og Aarhus/Region Midt som Europæisk Kulturhovedstad 2017  inviterer Dansk Biogasnetværk, Samsø Kommune og Samsø Energiakademi til workshop på Samsø

Bioøkonomi er en del af strategien for de næste skridt mod en fossilfri ø på Samsø. Biogas værdikæden ‘From Field to Ferry’ forventes med biogas som motor at blive dynamoen for initiering af innovative forretningsmodeller og cirkulær behandling af samfundets reststrømme på Samsø. Reststrømme opfattes i cirkulær økonomi som ressourcer, som gennem nye værdicirkler, kan blive til færgebrændstof, biologiske gødninger mv. Cirkulær økonomi teorierne kan blive meget konkrete og meningsfulde på en ø på vej mod fossilfrihed og de forskellige forretningsmodeller kan understøtte hinanden og inspirere andre isolerede samfund.

Formålet med workshoppen er at præsentere en række bioøkonomicases med relation til biogas kortfattet og så diskutere disse i forhold til de cirkulære forretningsmodeller med mange bundlinjer. Det håber vi endog kan inspirere til, at vi får skitseret endnu uopdagede forretningspotentialer og forretningsmodeller.

Cirkulær økonomi har en række bundlinjer – forskellige værdier, som skabes i værdicirklerne. Vi beder derfor alle oplægsholdere – i stedet for de tekniske detaljer – give et bud på deres opfattelse af, hvilke værdier forretningen kan skabe i hvert tilfælde med fire bundlinje-fokusområder:

Blå værdier: trad. forretningsbundlinje, finansiering og partnerskaber.
Røde værdier: Samarbejde, branding, stolthed for medarbejdere etc.
Grønne værdier: Jordens frugtbarhed, reduceret udslip af drivhusgasser, næringsstoffer osv.
Grå værdier: teknisk/faglig innovation, infrastruktur, etc.

Disse 4 værdier vil være fokus for diskussionerne af casene. Kan vi skitsere et paradigme for cirkulære økonomiske værdicirkler omkring biogas i isolerede samfund?

Workshoppen skal give deltagerne inspiration til at udvikle nye forretningsmodeller for den cirkulære økonomi omkring biogasværdicirklerne. Og workshoppen skal diskutere, hvordan biogas kan være motoren i en omstilling mod mere avancerede cirkulære bioraffineringsaktiviteter med mange kaskader af værdier, som skaber jobs og forretning.

Hent invitationen og programmet her

PROGRAM (Ændringer i programmet kan forekomme)

8. juni 2017
Ankomst med færger fra Sjælland/Jylland til Samsø Energiakademi. Ankomst kl. 10.15 fra Sjælland og kl. 10.30 fra Jylland.

11.00-11.30
 • Velkommen, scenen sættes v/ Knud Tybirk, Samsø Kommune og Michael Kristensen, Samsø Energiakademi . Kulturhovedstad 2017, Bæredygtighedsfestival
 • Region Midts satsning på bioøkonomi v/ Bent Hansen, Regionsrådsformand
11.30-12.30
Oplæg/ business cases: 10 min med kort diskussion efter hver
 • Den magiske fabrikken i Tønsberg, Norge v/ Mariann Hegg, Den Magiske Fabrikken
 • Kildesorteret organisk madaffald til biogas v/ Søren Pihl, BioTrans Nordic
 • Synergi mellem biogas, fjerkræ og økologisk grøntsagsproduktion v/ Axel Månsson, www.maanssons.dk
 • Opsamlende diskussion
12.30-13.30
Frokost – Dokken/fælleshuset

13.30-16.30
Oplæg/ business cases: 10 min med kort diskussion efter hver
 • Biogassynergier for fødevareindustri v/ Mads Quistgaard, Samsø Syltefabrik
 • Halm og andre biomasser til biogas v/ Ilona Horvarth, Högskolen Borås
 • Småskalig gasbehandling v/ Henrik Olsson, SP Technical Research Institute of Sweden
Kaffepause
 • Flydende biometan til Samsø færgen v/ Carsten Kruse, Samsø Rederi (tbc)
 • Metanisering af CO2 i biogas v/ Steen Hintze, GreenLab Skive
 • Lokale biogaseffekter på jobs og externaliteter v/ Tyge Kjær, Roskilde Universitet
 • Status for Samsø Biogas – Cirkulær økonomi v/ Knud Tybirk, Samsø Kommune
16.30-17.30
Diskussion af innovative business cases for cirkulær økonomi og biogas

17.30-18.30
Walk and talk kulturhistorisk ekskursion – fra historisk stubmølle til vedvarende energi-ø

19.00
Middag

9. juni 2017 : 09.00 -12.30
 • Proces guidning (‘the Samsø Way’)
 • Pioner guiden – veje mod cirkulære økonomiske forretninger (http://www.pioneerguide.com/dk/) v/ Søren Hermansen, Samsø Energiakademi
 • Play the Game: Samsø Energiakademi, som praktisk gamemaster
12.30
Grab’n-go sandwich for dem, der ikke bliver hele weekenden

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Biogasnetværk, INBIOM, Samsø Kommune og Samsø Energiakademi
Tlf: Kontakt Knud Tybirk - 25208810
aukt@samsoe.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Biogasnetværk, INBIOM, Samsø Kommune og Samsø Energiakademi
Tlf: Kontakt Knud Tybirk - 25208810
aukt@samsoe.dk