Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)

Aktuelle arrangementer

Kom til seminar med fokus på halm

Tilmeldingsfrist overskredet 27. september 2017 kl. 10:00 til 16:00 - Agro Business Park

Danmark importerer store mængder biomasse til energiformål. Samtidig har vi fortsat store mængder halm, som ikke udnyttes. Dette seminar sætter fokus på nye teknologier og metoder til at sikre en mere effektiv nyttiggørelse af halm til energi.

500 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Opstartsmøde i Dansk Kedelnetværk: Bliv klogere på emissioner

10. oktober 2017 kl. 12:30 til 17:00 - Lisbjerg AffaldsCenter

Dansk Kedelnetværk (DKN) er et nyt fokuseret netværk med fokus på udvikling af nye løsninger og forretning med udgangspunkt i kedler, ovne, fyr og relateret teknologi..

Dansk Bioøkonomi Konference 2017

11. oktober 2017 kl. 08:30 til 16:30 - Sakskøbing Sukkerfabrik

Efter en overvældende stor deltagelse i Bioøkonomi Konferencen 2016 inviteres nu til Dansk Bioøkonomi Konference 2017.

Biogaskonference om Kildesorteret Organisk Dagrenovation

25. oktober 2017 kl. 11:30 til 16:10 - Agro Business Park

Tag med og få indsigt i muligheder, barrierer og konkrete eksempler på, hvordan KOD kan indgå i biogasanlæg, når Agro Business Park, Frederikssund Kommune og projektet Biogas2020 inviterer til konference den 17. august.

Om Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)


Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) er en platform for samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for produktion, seperation og konvertering af biomasse.

 

Bag INBIOM står et konsortium bestående af landets førende vidensinstitutioner, herunder Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Agrotech, Teknologisk Institut, Force Technology, Kalundborg Kommune og Agro Business Park.

 

Netværket har mere end 700 medlemmer og ledes til dagligt af et sekretariat beliggende i Agro Business Park i Foulum.

Kontaktoplysninger


Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
v/ Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele

Telefonnummer: 8999 2500
E-mail: info@agropark.dk
Hjemmeside: www.inbiom.dk