Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)

Aktuelle arrangementer

Workshop: Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald og gylle

15. maj 2017 - kl. 09:15-15:45 - Navitas

Produktion af biogas fra affald, gylle, og spildevandsslam er en vigtig energikilde i Danmark og det bliver endnu vigtigere i fremtiden.

Biogas som en dynamo i cirkulær økonomi

8. juni 2017 - 9. juni 2017 - Samsø Energiakademi

Workshop på Samsø Energiakademi: 8-9. juni 2017 - Som en del af Bæredygtighedsfestival på Samsø og Aarhus/Region Midt som Europæisk Kulturhovedstad 2017

Biogas Liquefaction Technology Workshop

13. juni 2017 - kl. 10:45-22:00 - Samsø Energy Academy

Samsø has a LNG fueled ferry and we are planning to start producing biogas for local liquefaction in 2018/19.

Om Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)


Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) er en platform for samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for produktion, seperation og konvertering af biomasse.

 

Bag INBIOM står et konsortium bestående af landets førende vidensinstitutioner, herunder Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Agrotech, Teknologisk Institut, Force Technology, Kalundborg Kommune og Agro Business Park.

 

Netværket har mere end 700 medlemmer og ledes til dagligt af et sekretariat beliggende i Agro Business Park i Foulum.

Kontaktoplysninger


Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
v/ Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele

Telefonnummer: 8999 2500
E-mail: info@agropark.dk
Hjemmeside: www.inbiom.dk