Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)

Aktuelle arrangementer

Præcisionsjordbrug 2.0 – hvordan kan satellitdata og andre data skabe mere værdi i maskinbranchen?

Få pladser tilbage 30. november 2017 kl. 09:30 til 14:15 - Agro Food Park

Præcisionsjordbrug er allerede en stor del af moderne planteproduktion med brug af autostyring, mulighed for variabel tildeling af gødning samt overvågning af vækststadie via satellit – løsninger.

Få ’hands on’ erfaring med datahåndtering og tildelingskort i praksis

12. december 2017 kl. 09:30 til 15:00 - Bygholm Landbrugsskole

Formålet med workshoppen er at få udbredt kendskabet til praktisk datahåndtering samt tilgængelige løsninger til variabel tildeling.

Informationsmøde om projektfinansieringsmuligheder via Horizon 2020 / Bio-based Industries

14. december 2017 kl. 12:30 til 16:00 - Koldkærgård Hotel & Konferencecenter

Med støtte fra Horizon 2020 kan danske virksomheder og vidensinstitutioner gennemføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter indenfor blandt andet fødevarer, bioenergi og bioøkonomi med mere..

Om Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)


Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) er en platform for samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for produktion, seperation og konvertering af biomasse.

 

Bag INBIOM står et konsortium bestående af landets førende vidensinstitutioner, herunder Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Agrotech, Teknologisk Institut, Force Technology, Kalundborg Kommune og Agro Business Park.

 

Netværket har mere end 700 medlemmer og ledes til dagligt af et sekretariat beliggende i Agro Business Park i Foulum.

Kontaktoplysninger


Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
v/ Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele

Telefonnummer: 8999 2500
E-mail: info@agropark.dk
Hjemmeside: www.inbiom.dk