Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)

Aktuelle arrangementer

Satellitdata til landbruget – hvad ved vi i dag, og hvordan kommer vi videre?

21. november 2018 kl. 09:30 til 15:00 - Agro Food Park

Satellitdata skaber allerede nu værdi i landbruget, men potentialerne er langt fra udnyttet. Der er udpeget en masse lovende anvendelsesmuligheder, men hvad er fup og fakta? Og hvor er udviklingen på vej hen?

500 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Rammerne for ENORMS fabrik står klar – Og det skal fejres!

30. november 2018 kl. 11:00 til 14:00 - ENORM BioFactory A/S

Alle er inviteret til at deltage når ENORM åbner dørene til det, der snart vil blive Danmarks første industrielle insektproduktion.

Seminar om fremtidens anvendelse af halm mv.

6. december 2018 kl. 10:00 til 15:30 - Agro Business Park

Langt den største del af den halm, der anvendes uden for landbruget, går fortsat til afbrænding i varme- og kraftvarmeværker. Men der er bred enighed om, at vi på længere sigt skal bort fra afbrænding og udnytte halm og anden biomasse til at fremstil

300 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Om Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)


Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) er en platform for samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for produktion, seperation og konvertering af biomasse.

 

Bag INBIOM står et konsortium bestående af landets førende vidensinstitutioner, herunder Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Agrotech, Teknologisk Institut, Force Technology, Kalundborg Kommune og Agro Business Park.

 

Netværket har mere end 700 medlemmer og ledes til dagligt af et sekretariat beliggende i Agro Business Park i Foulum.

Kontaktoplysninger


Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
v/ Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele

Telefonnummer: 8999 2500
E-mail: info@agropark.dk
Hjemmeside: www.inbiom.dk