Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)

Aktuelle arrangementer

Temadag: Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald og gylle

Tilmeldingsfrist overskredet 24. oktober 2018 kl. 09:15 til 15:40 - Musikkens Hus (Intimsalen)

Produktion af biogas fra spildevandsslam, affald og gylle er en vigtig energikilde i Danmark og det bliver endnu vigtigere i fremtiden. Biogassen produceres af en masse forskellige mikroorganismer, og vor viden om disse er endnu begrænset..

200 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Satellitdata til landbruget – hvad ved vi i dag, og hvordan kommer vi videre?

21. november 2018 kl. 09:30 til 15:00 - Agro Food Park

Satellitdata skaber allerede nu værdi i landbruget, men potentialerne er langt fra udnyttet. Der er udpeget en masse lovende anvendelsesmuligheder, men hvad er fup og fakta? Og hvor er udviklingen på vej hen?

500 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Om Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)


Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) er en platform for samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for produktion, seperation og konvertering af biomasse.

 

Bag INBIOM står et konsortium bestående af landets førende vidensinstitutioner, herunder Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Agrotech, Teknologisk Institut, Force Technology, Kalundborg Kommune og Agro Business Park.

 

Netværket har mere end 700 medlemmer og ledes til dagligt af et sekretariat beliggende i Agro Business Park i Foulum.

Kontaktoplysninger


Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
v/ Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele

Telefonnummer: 8999 2500
E-mail: info@agropark.dk
Hjemmeside: www.inbiom.dk