Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM)

Aktuelle arrangementer

Nordic Seaweed Conference 2019

9. oktober 2019 til 10. oktober 2019 - Kystvejens Konferencecenter

Join the 9th Nordic Seaweed Conference on 9 and 10 October 2019 in Grenaa, Denmark. The topic of this year’s conference will be Meeting the UN sustainability goals by Innovation in Macroalgae as a Bioresource.

Fra 1.800 kr.
[inkl. moms]

Læs mere

Om Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM)


Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM) er en platform for samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for produktion, seperation og konvertering af biomasse.

 

Bag INBIOM står et konsortium bestående af landets førende vidensinstitutioner, herunder Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Agrotech, Teknologisk Institut, Force Technology, Kalundborg Kommune og Agro Business Park.

 

Netværket har mere end 700 medlemmer og ledes til dagligt af et sekretariat beliggende i Agro Business Park i Foulum.

Kontaktoplysninger


Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM)
v/ Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele

Telefonnummer: 8999 2500
E-mail: info@agropark.dk
Hjemmeside: www.inbiom.dk