Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)

Aktuelle arrangementer

Temadag i Dansk Insektnetværk

Tilmeldingsfrist overskredet 24. maj 2018 kl. 09:30 til 15:00 - Agro Business Park

Næste temadag i regi af Dansk Insektnetværk afholdes d. 24. maj i Agro Business Park i Foulum med besøg på AU Foulum og tur rundt i deres laboratorier.

Gå-hjem-møde - SUBLEEM: Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling

28. maj 2018 kl. 15:00 til 17:00 - Teknologisk Institut

Deltag i gå-hjem-møde d. 28. maj 2018 fra kl. 15.00-17.00 og hør bl.a. om resultaterne fra pilotskala-demonstrations forarbejdning af roetoppe, ålegræs, savtang og mask.Projektet er nået sin afslutning.

WS 7: Open program - tbc

31. maj 2018 kl. 09:00 til 12:00 - Agro Business Park

More info soon.

Temamøde Dansk Kedelnetværk: Driftseffektivitet og reduktion af omkostninger

28. juni 2018 kl. 12:00 til 17:00 - FORCE Technology

Dansk Kedelnetværk (DKN) er et netværk med fokus på udvikling af nye løsninger og forretning, med udgangspunkt i kedler, ovne, fyr og relateret teknologi.

Om Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)


Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) er en platform for samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for produktion, seperation og konvertering af biomasse.

 

Bag INBIOM står et konsortium bestående af landets førende vidensinstitutioner, herunder Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Agrotech, Teknologisk Institut, Force Technology, Kalundborg Kommune og Agro Business Park.

 

Netværket har mere end 700 medlemmer og ledes til dagligt af et sekretariat beliggende i Agro Business Park i Foulum.

Kontaktoplysninger


Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
v/ Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele

Telefonnummer: 8999 2500
E-mail: info@agropark.dk
Hjemmeside: www.inbiom.dk