Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM)

Temadag: Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald og gylle


Dato og tid

Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 09:15 til 15:40

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 22. oktober 2018 kl. 16:00

Sted

Musikkens Hus (Intimsalen), Musikkens Pl. 1, 9000 Aalborg Musikkens Hus (Intimsalen)
Musikkens Pl. 1
9000 Aalborg

Arrangør

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og INBIOM
Tlf: 2173 5089
phn@bio.aau.dkProduktion af biogas fra spildevandsslam, affald og gylle er en vigtig energikilde i Danmark og det bliver endnu vigtigere i fremtiden. Biogassen produceres af en masse forskellige mikroorganismer, og vor viden om disse er endnu begrænset.

Et større projekt støttet af Innovationsfonden, ”NomiGas”, sætter fokus på, hvordan en øget viden om disse mikrobielle samfund kan øge driftsstabilitet og gasproduktion samt mindske driftsproblemerne. Vi fortæller om hvor langt vi er med forståelsen af de mikrobielle samfund og hvorledes denne ny viden kan bruges af rådgivere og driftspersonale, samt hvilke perspektiver, der er med de nye DNA-baserede teknikker. Deltagerne i NomiGas er Aalborg, Aarhus og Lunds Universiteter, Teknologisk Institut i Aarhus, biogasanlæg hos Maabjerg og Billlund, samt Krüger A/S.

Download invitationen og programmet her

Program:

09:15
Ankomst og kaffe

09:30
”Velkomst”, Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet (AAU)

09:35
”Nyt fra Biogasbranchen”, Bruno Sander Nielsen, Foreningen Brancheforeningen

09:50
”Hvad vil vi gerne vide om den mikrobiologiske ”sorte boks” og hvordan åbner vi den?”, Per Halkjær Nielsen, AAU

10:10
”Mikrobiologien ved større driftsændringer”, Jeppe Lund Nielsen, AAU

10:30
Pause

10:40
”Hvad betyder temperaturen for gasproduktion?”, Bjørn Malmgren-Hansen, Teknologisk Institut

11:00
”Optimeret biomasseudnyttelse på renseanlæg”, Aviaja Anna Hansen, Krüger A/S

11:20
”Nyt kompakt reaktordesign med anvendelse af blokmedier i biogasreaktorer”, Tore Svendsen, BIO-AQUA

11:40
”Svenske erfaringer med biogasproduktion”, Åsa Davidsson, Lunds Universitet

12:00
Frokost

13:00
”Mere gas med forbehandling og nye reaktor design”, Henrik Møller, Aarhus Universitet.

13:30
”Mikrobiologi og driftsoptimering - Erfaringer fra Maabjerg – 1”. Alan Lunde, Maabjerg

13:45
”Mikrobiologi og driftsoptimering - Erfaringer fra Maabjerg – 2”. Nadieh de Jonge, AAU

14:00
Skumningsproblemer i rådnetanke – hvad skyldes det og hvad kan man gøre? v/ Per Halkjær Nielsen, AAU

14:20
Pause

14:40
GasBooster: Optimering af gasproduktion gennem recirkulation af fibermateriale v/ Christian Holst Fischer, Teknologisk Institut

15:00
Omsætning af mikroplastik i rådnetanke v/ Jeppe Lund Nielsen, AAU

15:20
Anlægsdesign og smart-energy på renseanlæg anno 2018 v/ Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S

15:40
Afslutning

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og INBIOM
Tlf: 2173 5089
phn@bio.aau.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og INBIOM
Tlf: 2173 5089
phn@bio.aau.dk