Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM)

Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser


Dato og tid

Mandag d. 17. september 2018 kl. 09:00 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 12. september 2018 kl. 12:40

Sted

Aarhus Universitet Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele Aarhus Universitet Foulum
Blichers Allé 20
8830 Tjele

Arrangør

Innovationsnetværket for Biomasse mfl.
Tlf: 5190 2550
kan@agropark.dk

Invitation til fællesseminar for projekterne BioValue, MultiPlant og SuperGrassPork

Baggrund og introduktion
Dansk landbrug er udfordret på bæredygtighed, biodiversitet og selvforsyning med proteinfoder. En række forskellige initiativer har de seneste år haft fokus på løsninger til disse udfordringer via produktion af grønne biomasser kombineret med bioraffineringsteknologi. I dette seminar, samles viden og resultater fra de tre projekter: MultiPlant, SuperGrassPork samt BioValue. Dertil præsenteres nye initiativer fra Region Midtjyllands udviklingsprogram for bioøkonomi, og der vil også være en workshop, hvor deltagerne udpeger de vigtigste drivere og barrierer for udrulning af grønne bioraffinaderier. Efter seminaret er der rundvisning på AU Foulums pilotanlæg for grøn bioraffinering.

Målgruppe
Denne workshop henvender sig til alle, der har interesse i at skabe forretning omkring lokalt produceret foderprotein – herunder både økologisk og konventionelt.

Hent invitationen og programmet her

Program

09.00 - 09.30
Registrering - Kaffe og networking

09.30 - 09.40
Velkomst v/ Erik Fog, SEGES, Økologi Innovation

09.40 – 10.00
Proteiner for fremtiden – hvor står græsproteinerne? Det Nationale bioøkonomipanels anbefalinger på området v/ Uffe Jørgensen, Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO)

10.00 - 10.20
Produktion af grønne biomasser til bioraffinering v/Jørgen Eriksen, Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi

10.20 - 10.40
Høst, logistik og udbytter v/ Torben Frandsen, SEGES, PlanteInnovation

10.40 - 11.00
Bioraffineringsteknologien v/ Morten Ambye-Jensen, Aarhus Universitet, Inst. for Ingeniørvidenskab

11.00 - 11.15
Pause

11.15 - 11.35
Proteinudbytter og kvalitet af produkter v/ Lene Stødkilde-Jørgensen, Aarhus Universitet, Inst. for Husdyrvidenskab

11.35 - 11.55
Foderforsøg v/Søren Krogh Jensen, Aarhus Universitet, Inst. for Husdyrvidenskab

11.55 - 12.15
Biogaspotentialet i græspulp og restvæske v/ Hinrich Uellendahl, Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab

12.15 – 12.35
Betydningen af kvælstoftilførsel for proteinindhold, proteinets ekstraherbarhed og proteinkvalitet ved fraktionering af græs og kløver v/ Rasmus Dahl-Lassen, Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

12.35 - 13.40
Networking-frokost

  • 3 min ”pitch” fra Region Midt bioøkonomi-projekterne:
    • Græsprotein-fabrik v/ Daniel Schou Jensen, R&D Engineering
    • BiomassProtein Green Lab Skive v/ Ole Rom Andersen, BiomassProtein
    • GrassBot 2 v/ Ole Green, AgroIntelli

13.40 – 14.00
Økonomisk og miljømæssig bæredygtighed v/ Niels Tvedegaard, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Marie Trydeman, Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi

14.00 - 14.10
Hvad siger kunder, virksomheder og organisationer? - Resultat af interessentanalyse v/ Karen Hamann – Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling, IFAU

14.10 - 14.20
Hvordan og hvornår bliver grøn bioraffinering rullet ud i praktisk produktion? – Oplæg til et roadmap v/ Morten Gylling, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Erik Fog, SEGES, Økologi Innovation

14.20 - 14.45
Workshop (drøftelser i grupper): Vigtigste drivere og barrierer for grøn bioraffinering v/ Morten Gylling, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Erik Fog, SEGES, Økologi Innovation

14.45 - 15.00
Opsamling på workshop i plenum (Morten Gylling, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Erik Fog, SEGES, Økologi Innovation)

15.00 - 15.15
Opsamling på dag / budskab / afslutning v/ Uffe Jørgensen, Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO)

Efter seminaret vil der være mulighed for et besøg på AU Foulums pilotanlæg for grøn bioraffinering.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Innovationsnetværket for Biomasse mfl.
Tlf: 5190 2550
kan@agropark.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Innovationsnetværket for Biomasse mfl.
Tlf: 5190 2550
kan@agropark.dk