Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM)

Temadag i Dansk Insektnetværk


Dato og tid

Onsdag d. 15. august 2018 kl. 09:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 13. august 2018 kl. 10:00

Sted

Teknologisk Institut
Kongsvangs Allé 29
8000 Aarhus C

Arrangør

Dansk Insektnetværk v/ Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
6171 8162
jm@agropark.dk

Andelsproduktion er en velfungerende forretningsmodel som vi er kendt for i Danmark. Modellen har gjort danske fødevareproducenter til verdensførende inden for inden for flere segmenter i landbrugssektoren med Arla og KMC som gode eksempler herpå. Selvom andelsmodellen er over 100 år gammel er den stadig en aktuel og moderne selskabsform. Der er dog sket en del over årene parallelt med andelsbevægelsen - særligt over de seneste 10 år, hvor bl.a. digitaliseringen har muliggjort nye måde at arbejde på.

Et meget relevant eksempel herpå er blockchain teknologi, som de fleste nok forbinder med krypto-valutaer som bitcoins - men blockchain teknologi er meget mere end det! Det er en teknologi som kan skabe robusthed, gennemsigtighed, kvalitet og sikkerhed inden for de områder, hvor den er relevant at anvende. På denne temadag vil Carsten Størner og kollegaer fra IBM fortælle om mulighederne for anvendelse af blockchain teknologi inden for insektværdikæden til fødevarer. Dette efterfølges af en kort interaktiv workshop, hvor deltagerne får mulighed for at diskutere og prøve kræfter med den fagre nye verden.

Program:

09.30 – 10.00
Brød og kaffe

10.00 – 10.15
Velkomst v/ Jacob Mogensen, Netværksleder INBIOM og Agro Business Park

10.15 – 11.15
Introduktion til Blockchain teknologi v/ Carsten Størner, Nordic Industry Leader, IBM

11.15 – 11.30
Kaffe

11.30 – 12.30
Introduktion til værdikæden – et overview v/ Carsten Størner, Nordic Industry Leader, IBM og Lars-Henrik Lau Heckmann, Faglig leder, Teknologisk Institut

12.30 – 13.30
Frokost og netværk

13.30 – 15.00
Workshop omkring anvendelse af Blockchain inden for insektværdikæden v/ Carsten Størner, IBM, Lars-Henrik Lau Heckmann, Teknologisk Institut, Jacob Mogensen, ABP og Nikolai Milman, Danish Food Cluster

15.00 – 15.15
Farvel og tak for i dag v/ Jacob Mogensen, Netværksleder INBIOM og Agro Business Park

15.15 – 16.00
Networking


Deltagelse er gratis for medlemmer af Dansk Insektnetværk. Vi forbeholder os dog retten til at opkræve et no-snow gebyr på 500,- i tilfælde af udeblivelse.

Er du ikke allerede medlem af DIN kan du hurtigt blive det via mail til Marie Poulsen på mp@agropark.dk. Et medlemskab af DIN er gratis.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Insektnetværk v/ Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
6171 8162
jm@agropark.dk