Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)

Gå-hjem-møde - SUBLEEM: Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling


Dato og tid

Mandag d. 28. maj 2018 kl. 15:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 25. maj 2018 kl. 08:00

Sted

Teknologisk Institut
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Denmark

Arrangør

Partnerne bag SUBLEEM, herunder Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
5190 2550
kan@agropark.dk

Deltag i gå-hjem-møde d. 28. maj 2018 fra kl. 15.00-17.00 og hør bl.a. om resultaterne fra pilotskala-demonstrations forarbejdning af roetoppe, ålegræs, savtang og mask.

Projektet er nået sin afslutning. I projektet er der blevet etableret et generisk pilotanlæg, der kan danne grundlag for udvikling og afprøvning af bioraffineringsproces med henblik på at vurdere forretningsmodellen for en rentabel udnyttelse af restprodukter bl.a. fra fødevareproduktion.

En barriere er, at teknologien skal blive fuldt konkurrencedygtig med de eksisterende produkter. Kom og hør om hvordan partnerskaber kan hjælpe.

Partnerskabet ønsker fortsat at fremme samarbejdet mellem primærproducenter og producenter til udnyttelse af restfraktioner og skabe grundlag for en cirkulær forretningsudvikling. Derfor byder de alle velkomne til en snak om hvad næste skridt på vejen kan være, herunder muligheder for samarbejde, hvor alle led i produktionskæden er repræsenteret.

Kom og hør om resultaterne fra pilotskala-demonstrations forarbejdning af roetoppe, ålegræs, savtang og mask. Erfaringer omkring processer, energikrav, overordnede massebalancer og økonomisk potentiale inkl. forretningsmodeller ved opskalering vil blive præsenteret.

Program for gå-hjem-mødet vil inkludere:

  • Præsentation af produkterne fremstillet via pilotanlægget, herunder proteinkoncentrater, fibre mm. fra roetoppe, ålegræs, savtang og mask
  • Erfaringer omkring processerne, herunder energikrav, massebalancer samt udbytter, forretningsmodeller og økonomi ved opskalering
  • Barrierer, der skal overkommes for, at teknologien kan blive konkurrencedygtig med eksisterende produkter
  • Rundvisning af pilotanlæg inkl. nye tilføjelser samt networking.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Partnerne bag SUBLEEM, herunder Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
5190 2550
kan@agropark.dk