Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)

Cirkulære vandsystemer i landbrugsområder - Direkte genanvendelse af ressourcer fra spildevand i bio-produktion


Dato og tid

Fredag d. 23. februar 2018 kl. 10:00 til 14:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 23:55

Sted

Aquaglobe
Døjsøvej 1
8660 Skanderborg
Denmark

Arrangør

Partnerskabet bag MUDP projekterne i samarbejde med Innovationsnetværket for Biomasse i regi af CØ-hub.
Niels Mikkelsen, tlf. 8121 5109
nm@minorchangegroup.com

Kom og vær med til at skabe fremtidens symbioser mellem vandrensning, landbrugsdrift og bioenergiproduktion og få inspiration til det fra to gennemførte pilotprojekter på Samsø.

Skal vi i fremtiden have en bæredygtig produktion af landbrugsprodukter og bioenergi, skal de biologiske ressourcer vi fjerner fra markerne ved dyrkning af afgrøder føres tilbage igen som input til ny produktion. Det vil primært sige de ressourcer, som findes i vores spildevand, og som vi i dag blot har fokus på at skille os af med på den bedst mulige måde. Det skal vi i fremtiden tænke cirkulært, så vi i stedet kan udnytte dem. Vi skal populært sagt have os selv tænkt ind i de biologiske kredsløb igen, så cirklen kan sluttes.

Hvordan vi kan gøre det, er der de seneste to år blevet arbejdet intenst med i to MUDP projekter på Samsø, hhv. Vandingssymbiosen og DOGAS. Over sommeren 2017 er der blevet testet nye vandrensemetoder, der gør det muligt at genanvende ressourcer i spildevand direkte i landbrugsproduktion, hhv.:
  • en ny måde at køre eksisterende renseteknologier på, så størstedelen af kvælstoffet og fosfor bliver bibeholdt i vandet, og det kan anvendes som næringsholdigt vandingsvand,
  • og en metode til at opkoncentrere spildevandet vha. membraner, så omsætningen af det organiske stof kan foregå direkte i en biogasreaktor – og vandfaktionen kan anvendes som næringsholdigt vandingsvand.

Resultaterne af testkørslerne er ganske overbevisende. Så metoderne virker i pilotskala. Det åbner op for nogle spændende perspektiver for at etablere symbioser mellem vand, energi- og landbrugssektoren.

På seminaret vil vi derfor gerne præsentere resultaterne for aktører inden for hver af sektorerne og diskutere, hvordan vi kan skabe sådanne symbioser.

Hent invitationen og programmet her

Program:

09.30
Registrering og morgenmad

10.00
Velkomst v. Niels Mikkelsen, Minor Change Group Aps og Michael Støckler, INBIOM

10.05
Introduktion til Aquaglobe v. Jens Fredrik Bastrup, Skanderborg Forsyning

10.15
Introduktion til dagens tema og program v. Niels Mikkelsen

10.20
Resultater fra Vandingssymbioseprojektet v. Sabine Lindholdt, Teknologisk Institut

10.35
Resultater fra DOGAS-projektet v. Nicolas Heinen, Alfa Laval A/S

10.50
Systemløsning til integration af vandhåndtering med energi- og landbrugsproduktion

- Oplæg til opfølgende projekt v. Caroline Kragelund Rickers, Teknologisk Institut og Niels Mikkelsen

11.10
Kaffepause

11.30
Sikkerhed og lovgivning omkring genanvendelse af vand i landbrugsproduktion v. Lisbeth Truelstrup Hansen, DTU

12.00
Anvendelsen af restprodukter og spildevand til energiproduktion, samt perspektiver i dyrkning og raffinering af grøn biomasse v. Michael Støckler, Agro Business Park

12.15
Barrierer for genanvendelse af vand i landbrugsproduktion v. Martin Nørregaard Hansen, SEGES

12.30
Sandwich

13.00
Workshop - snak ved bordene om forskellige specifikke tematikker omkring cirkulære vandsystemer og genanvendelse af vand i landbrugsproduktion

13.45
Opsamling fra workshop – input til det videre arbejde 

13.55
Afrunding – opsamling på nye samarbejder

14.00
Kage og networking – mulighed for at fortsætte snakken over en kop kaffe og et stykke kage

Efter seminaret er der mulighed for en rundvisning i Aquaglobe v. Jens Frederik Bastrup

Seminaret bliver afholdt af partnerskabet bag MUDP projekterne i samarbejde med Innovationsnetværket for Biomasse – INBIOM i regi af CØ-hub.

Bag MUDP projekterne står parterne:
Samsø Spildevand A/S, Alfa Laval A/S, AL-2 Teknik A/S, CUSS Gmbh, Air Liquide A/S, Teknologisk Institut, DTU og Minor Change Group Aps.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Partnerskabet bag MUDP projekterne i samarbejde med Innovationsnetværket for Biomasse i regi af CØ-hub.
Niels Mikkelsen, tlf. 8121 5109
nm@minorchangegroup.com