Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM)

Biogaskonference om Kildesorteret Organisk Dagrenovation


Dato og tid

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 11:30 til 16:10

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 20. oktober 2017 kl. 23:55

Sted

Sakskøbing Sukkerfabrik , Nykøbingvej 76 D, 4990 Sakskøbing Sakskøbing Sukkerfabrik
Nykøbingvej 76 D
4990 Sakskøbing

Arrangør

Agro Business Park, Biogas2020, Innovationsnetværket for Biomasse, Frederikssund Kommune
Tlf: 4010 7128
mcs@agropark.dk

Tag med og få indsigt i muligheder, barrierer og konkrete eksempler på, hvordan KOD kan indgå i biogasanlæg, når Agro Business Park, Frederikssund Kommune og projektet Biogas2020 inviterer til konference den 25. oktober 2017.

50% af husdyrgødningen skal udnyttes til grøn energi i 2020. Det er målsætningen i Grøn Vækst-helhedsplanen fra 2009. Samtidig skal den organiske dagrenovation fra husholdninger kildesorteres, indsamles og genanvendes frem mod 2022, for at realisere ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald. Udnyttelse og bioforgasning af både husdyrgødning og kommunal organisk dagrenovation (KOD) i biogasanlæg, understøtter begge målsætninger. Der er brug for organisk materiale til at supplere gyllen i biogasanlæg. I takt med at nemttilgængelige organiske affaldsfraktioner, som eksempelvis slagteriaffald, slipper op, er der brug for at anvende supplerende organiske affaldstyper. Mange kommuner er begyndt at frasortere organisk dagrenovation. Hvis KOD behandles på biogasanlæg kan restprodukterne anvendes på markerne til fordel for landbrug og miljø. Samtidig kan man recirkulere fosfor og andre næringsstoffer i den organiske del af dagrenovationen, når man bruger det afgassede materiale til jordforbedring og kulstofbinding. Hvilke er udfordringerne?:

  1. Hvordan får vi sorteret plastik og andet fra, når vi indsamler og forbehandler?
  2. Hvordan udnytter vi bedst muligt den afgassede biomasse som gødning i landbruget?

Konferencen tager afsæt i de konkrete udfordringer og sætter fokus på konkrete muligheder for at anvende organisk dagrenovation i biogasanlæg.

Hent invitationen her

Program

11.30 - 12.30 Registrering og frokost

12.30 - 13.20 Velkomst og formål med dagen

Biogas og KOD anno 2017: Hvad er tendenserne og hvilke muligheder er der fremover? v/ sekretariatsleder Bruno Sander, Foreningen Biogasbranchen

Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug – muligheder og fremtidige perspektiver v/ Anette Vibeke Vestergaard, chefkonsulent, Økologisk Landsforening

13.20 - 14.30 Del I: INDSAMLING OG FORBEHANDLING

KOD: Beskrivelse af processer, teknologier og driftsdata fra 3 forskellige forbehandlingsanlæg v/ Rasmus Nør Hansen, videnskabelig forskningsassistent, Roskilde Universitet

Projekt vedr. behandling af pulpet KOD på Randers Centralrenseanlæg  v/ Martin Thau, Programleder, Teknisk optimering og udvikling, Randers Spildevand A/S

Anlægskoncepter og råvaresammensætning – hvordan kan KOD indgå i biogasanlæg? v/ Niels Østergaard, Agro Business Park

14.30 - 14.50 Pause og netværk

14.50 - 15.50 Del II: BIOGASPRODUKTION MED KOD, GYLLE OG INDUSTRIAFFALD

Nye erfaringer med indsamling og kildesortering af organisk affald fra husholdninger v/ Gitte Bak, Divisionschef for Borgerservice, NOMI4s

Erfaringer med sambehandling af KOD og spildevandsslam i biogasanlæg v/ Bjarne Bro, projektchef, Billund Biogas

Drift og gødskningserfaringer med anvendelse af bioforgasset KOD pulp v/ Martin Fey, Driftleder, Linkogas

15.50 - 16.10 Del III UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE

Kvalitet og sporbarhed i gødningen fra madaffald – præsentation af nye resultater v/ Linda Bagge, dyrlæge, Miljøstyrelsen

16.10 Opsamling og tak for i dag

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Agro Business Park, Biogas2020, Innovationsnetværket for Biomasse, Frederikssund Kommune
Tlf: 4010 7128
mcs@agropark.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Agro Business Park, Biogas2020, Innovationsnetværket for Biomasse, Frederikssund Kommune
Tlf: 4010 7128
mcs@agropark.dk