Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)

Kom til seminar med fokus på halm


Dato og tid

Onsdag d. 27. september 2017 kl. 10:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 25. september 2017 kl. 16:00

Sted

Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele
Denmark

Arrangør

Dansk Biogasnetværk v/ INBIOM, Teknologisk Institut/AgroTech og Landbrug & Fødevarer
4010 7128
mcs@agropark.dk

Danmark importerer store mængder biomasse til energiformål. Samtidig har vi fortsat store mængder halm, som ikke udnyttes. Dette seminar sætter fokus på nye teknologier og metoder til at sikre en mere effektiv nyttiggørelse af halm til energi. Udgangspunktet er at halm i nogle tilfælde anvendes til forbrænding og i andre tilfælde er mere relevant som råvare til biogas. Indlægsholdere vil fortælle om de nyeste forskningsresultater og praktiske erfaringer med håndtering og forarbejdning af halm. Der vil desuden være mulighed for at drøfte idéer til hvordan udnyttelsen af halm kan optimeres yderligere.

Målgruppe: Halmleverandører og –aftagere, virksomheder, biogasanlæg.

Download invitationen og programmet her

Program

10.00-10.15 Registrering

10.15-10.20 Velkomst v/ ordstyrer Thomas Holst, Landbrug & Fødevarer

Differentiering af halmkvalitet og pris

10.20-10.50 Hvad kan de forskellige aftagere betale for halmen? v/ Kurt Hjort-Gregersen, Teknologisk Institut/AgroTech

10.50-11.10 Omkostninger til halmhåndtering – hvor kan der spares, hvis der tillades en dårligere/ mere svingende kvalitet? v/ Mogens Kjeldal, DM&E

11.10-11.30 Er det realistisk at levere både til kraftvar- meanlæg og biogasanlæg, f.eks. ved at orga nisere distributionen centralt? Foreløbige resultater omkring fælles halmbank-projekt; Frederikssund Kommune/RUC v/ NN

Øget halmudnyttelse på længere sigt

11.30-11.50 Status vedr. forbehandlingsmetoder for halm til biogas v/ Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi

11.50-12.40 Frokost

12.40-13.00 Erfaringer med anvendelsen af halm til for brænding og biogasproduktion v/ Jens Peter Lunden, GrønGas Vrå

13.00-13.20 Sam-ensilering af halm og roetoppe (andre grønne biomasser) v/ Søren Ugilt Larsen, Tek- nologisk Institut/AgroTech

13.20 – 13.40 Ny maskine til pelletering af halm i marken v/ Claus Fey, Krone/Brøns Maskinimport

13.40-14.00 Gavnlige effekter for biogasprocessen af halmtilsætning v/ Henrik B. Møller, Aarhus Universitet

14.00-14.20 Erfaringer med anvendelsen af halm i gårdbiogasanlæg v/ Niels Østergaard, Agro Business Park

14.20-14.50 Kaffepause

Udfordringer med korrekt fugtmåling af ”tunge halmballer”

14.50-15.10 Hvad er problemet – og hvad er løsningen? v/ Hans Otte Sørensen, Danske Halmleverandører

15.10-15.30 Præsentation af foreløbige resultater og det videre arbejde v/ Jørgen Hinge, Teknologisk Institut, AgroTech

15.30-16.00 Afsluttende debat v/ Moderator Thomas Holst, Landbrug & Fødevarer

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Biogasnetværk v/ INBIOM, Teknologisk Institut/AgroTech og Landbrug & Fødevarer
4010 7128
mcs@agropark.dk