Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)

Indvielse af pilotanlæg til bioraffinering og workshop om nye forretningsmodeller


Dato og tid

Torsdag d. 17. august 2017 kl. 13:00 til 16:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 15. august 2017 kl. 16:00

Sted

Teknologisk Institut
Gregersensvej 1, Bygning 3
2630 Taastrup
Denmark

Arrangør

Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
5190 2550
kan@agropark.dk

Erhvervspartnerskabet: ”Pilotanlæg til udnyttelse af restressourcer til bioraffinering” byder velkommen d. 17. august 2017 kl. 13.00-16.30

Kom til åbning af nyt pilotanlæg til bioraffinering og se på hvordan værdien af danskproducerede bioressourcer kan optimeres og skabe nye forretningsmodeller.

BAGGRUND
I Danmark produceres store mængder biomasse, hvoraf ikke alt udnyttes optimalt hverken i produktion- eller forarbejdningsfasen. Værdien af denne biomasse kan optimeres igennem skræddersyede bioraffineringsprocesser til ekstraktion af nye produkter og produktion af nye materialer, hvilket vil danne grundlag for rentable forretningsmodeller.

I projektet SUBLEEM, som er støttet af Grøn Omstillingsfond, er målet, via metodeudvikling og praktisk demonstration, at vise at værdien af rest-ressourcer kan øges gennem kaskadeudnyttelse og velovervejet fraktionering. Derfor er der på Teknologisk Institut i Taastrup blevet etableret et bioraffineringsanlæg i pilot størrelse, hvor det er muligt at udvikle og efterprøve skræddersyede processer. I projektet arbejdes med biomasser som bl.a. tang, roetoppe og mask, hvilket potentielt vil genere helt nye produkter og spændende forretningsmuligheder.   

MÅLGRUPPE
Målgruppen er virksomheder samt andre interessenter der har biomasse til rådighed og som ønsker at optimere værdipotentialet.  Ligeledes producenter som ønsker nye biobaserede komponenter til grønnere produkter. Samt alle andre med interesse i cirkulær bioressource økonomi.

AKTIVITETER
Dagens program byder på officiel indvielse af pilotanlægget til bioraffinering. En række præsentationer vil vise potentialet i danske biomasser og virksomheder vil præsentere konkrete cases. Til sidst vil der blive afholdt en workshop, hvor virksomheder med tilgængelig biomasse eller ønsker til nye produkter kan modtage vejledning omkring værdioptimering igennem bioraffinering og nye forretningsmodeller. Deltagelse er gratis.

Hent invitationen og programmet her

PROGRAM

Kl.13.00 – 13.30                
Registrering og kaffe

Kl. 13.30 – 13.50                
Velkomst – Erhvervsstyrelsen og Teknologisk Institut

Kl. 13.50 – 14.10                
Hvorfor bioraffinering – Potentialet i danske biomasser (TBD)

Kl. 14.10 – 14.30                
Bioraffinering i den danske sukkerindustri
v/ John P. Jensen, Senior Group Advisor, Nordic Sugar

Kl. 14.30 – 14.50                
Bioraffinering af tang
v/ Bjarne Ottesen, Head of Development, Nordisk Tang

Kl. 14.50 – 16.30               
Indvielse af pilotanlæg samt workshop om nye forretningsmodeller – Individuel sparring og networking                                                                     
v/ Agro Business Park og Teknologisk Institut 

YDERLIGERE INFORMATION, KONTAKT
Anne Christine Steenkjær Hastrup, Sektionsleder og projektleder på SUBLEEM, Teknologisk Institut, acha@teknologisk.dk,

Kell Andersen, Projektleder, Agro Business Park, kan@agropark.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
5190 2550
kan@agropark.dk