Innovationsnetværket for Bioressourcer (INBIOM)

Workshop: Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald og gylle


Dato og tid

Mandag d. 15. maj 2017 kl. 09:15 til 15:45

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 10. maj 2017 kl. 23:55

Sted

Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus Navitas
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus

Arrangør

Dansk Biogasnetværk v/ Innovationsnetværket for Biomasse, Aarhus- og Aalborg Universitet
Tlf: Kontakt: Henrik Bjarne Møller, Inst. for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet - Tlf.:4053 1596
henrikb.moller@eng.au.dk

Produktion af biogas fra affald, gylle, og spildevandsslam er en vigtig energikilde i Danmark og det bliver endnu vigtigere i fremtiden. De underliggende processer styres af en masse forskellige mikroorganismer, og et stort projekt støttet af Innovationfonden, ”NomiGas” sætter fokus på, om en øget viden om disse mikrobielle samfund kan øge driftsstabilitet og gasproduktion samt mindske driftsproblemerne.

Workshoppen, som afholdes af Innovationsnetværket for Biomasse, Teknologisk Institut, Aalborg- og Aarhus Universitet, fortæller hvor langt vi er og hvilke perspektiver, der er med de nye DNA-baserede teknikker. Deltagerne i NomiGas er Aalborg, Aarhus og Lunds Universiteter, Teknologisk Institut i Aarhus, biogasanlæg hos Maabjerg og Billlund, samt Krüger A/S. 

Download invitationen her

PROGRAM:

9:15 Ankomst og kaffe

9:30 Velkomst v/ Per Halkjær Nielsen, Center for Microbial Communities, AAU

9:35 Biogassens rolle i Danmark v/ Bruno Sander Nielsen, Sekretariatsleder Brancheforeningen for Biogas / Foreningen for Danske Biogasanlæg)

9:50 Adgang til den mikrobiologiske ”sorte boks” via DNA analyser v/ Per Halkjær Nielsen, AAU

10:10 Rådnetanke på danske renseanlæg – typer, driftsfor hold og gasudbytte v/ Martin Hjort Andersen, Center for Microbial Communities, AAU

10:30 Kaffe

10:40 Hvad har vi lært om mikrobiologien i rådnetankene? v/ Per Halkjær Nielsen, AAU

11:10 De små fede syrer: Tid til at revidere vor opfattelse af dem som vigtige drifts- og styringsparametre v/ Martin Hjort Andersen, AAU

11:30 Billund Biorefinery: Nye erfaringer med termisk hyd- rolyse v/ Billund/Krüger

12:00 Frokost

13:00 Gyllebaserede anlæg nu og i fremtiden: Overblik over biomasse, forbehandling, typer, driftsforhold og gasudbytte v/ Henrik Møller, AU

13:30 Hvordan er bakteriesammensætningen i gyllebaserede anlæg? På jagt efter indikatorarter v/ Jeppe Lund Nielsen, Center for Microbial Communities, AAU

14:00 Effekt af større driftsændringer på bakteriesammensætning og biogasproduktion v/ Nadieh de Jonge, Center for Microbial Communities, AAU

14:30 Kaffe

14:45 Nyt enzymassay koblet med DNA sekventering moni- torerer forskellige mikrobielle populationers tilpasning til drift på halm v/ Caroline Kragelund Rickers, TI

15:15 Biomethanisering v/ Lars Ottosen, AU

15:45 Afslutning

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Biogasnetværk v/ Innovationsnetværket for Biomasse, Aarhus- og Aalborg Universitet
Tlf: Kontakt: Henrik Bjarne Møller, Inst. for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet - Tlf.:4053 1596
henrikb.moller@eng.au.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Biogasnetværk v/ Innovationsnetværket for Biomasse, Aarhus- og Aalborg Universitet
Tlf: Kontakt: Henrik Bjarne Møller, Inst. for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet - Tlf.:4053 1596
henrikb.moller@eng.au.dk